2 percentá z dane

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
  a, VYHLÁSENIE (vyhlasenie.pdf)
  b, Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2020 (editovateľné DOC)

 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, a potvrdenie
  b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, a potvrdenie

 3. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb, a potvrdenie

Ďakujeme za Vašu podporu. Práve Vaša podpora zaručuje našu nezávislosť.

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

 • Bez programu

Zaujímavosti